Ống chân không Sodium citrate 2ml (PT) (Mã SP: MEDAZ429 )

Liên hệ
Dùng trong xét nghiệm khảo sát quá trình đông cầm máu, Không dùng trong xét nghiệm hóa sinh.Kết hợp với Ca++ tạo Calcium citrate : Ca3(C6H5O7)2 làm bất hoạt Caclium ngăn...

Còn Hàng

Tiêu đề
Thương hiệu: Medaz

Sản phẩm mới

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large