MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG MAGLUMI 4000 (Mã SP: MEDAZ441 )

Liên hệ
MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN MAGLUMI 4000TỐC ĐỘ 280 XÉT NGHIỆM/GIỜ, SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MIỄN DỊCH HÓA PHÁT QUANG (Flash CLIA)Hóa chất sẵn sàng sử...

Còn Hàng

Tiêu đề
Thương hiệu: SNBE

Sản phẩm mới

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large