MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG MAGLUMI 1000 (Mã SP: MEDAZ445 )

Liên hệ
MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MAGLUMI 1000Tốc độ 120 xét nghiệm/giờ, 25 vị trí hóa chất và sau 17 phút  cho ra kết quả đầu tiên- Sử dụng công nghệ...

Còn Hàng

Tiêu đề
Thương hiệu: SNBE

Sản phẩm mới

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large