Test Nhanh Sốt Xuất Huyết IgM IgG

Danh mục: Test nhanh
Hãng sản xuất: WELLS BIO
Chứng chỉ chất lượng: ISO, GMP

Giá: liên hệ

 

Liên hệ đặt hàng
Danh mục:

1. CHI TIẾT SẢN PHẨM 

Tóm lược

Sốt Dengue (DF) hoặc sốt xuất huyết dengue (DHF) là bệnh chính của vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Theo thông tin của WHO, 2.5 tỷ người, 2/5 dân số thế giới, đang có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết. DF và DHF gây ra bởi một trong bốn loại virus sốt xuất huyết khác biệt có liên quan chặt chẽ  DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4 thuộc chi Flavivirus. Bốn dạng huyết thanh virus sốt xuất huyết khác nhau được lây truyền qua đường muỗi đốt, đặc biệt là từ loài Aedes aegypti hoặc Aedes albopictus. Nhiễm virus sốt xuất huyết tạo ra một phổ bệnh lâm sàng khác nhau, từ một hội chứng virus không đặc hiệu đến bệnh xuất huyết nặng và gây tử vong.

careUS™ Dengue IgM/IgG phát hiện kháng thể (IgM và/hoặc IgG) của các virus sốt xuất huyết có trong mẫu vật. Kháng sốt xuất huyết IgM/IgG trong mẫu vật phản ứng với kháng nguyên của virus sốt xuất huyết tái tổ hợp đã tiếp hợp với phần tử vàng và kháng thể chống IgM của người hoặc kháng thể chống IgG của người được giữ cố định trên màng.

Đặc điểm hoạt động:

Độ nhạy và độ đặc hiệu

Hơn 169 mẫu dương tính với sốt xuất huyết IgM/IgG được xác định bằng phân tích western blot, CareUSTMDengue IgM/IgG phát hiện được 165 mẫu dương tính, đưa ra độ nhạy là 97.6%.

Hơn 161 mẫu âm tính với sốt xuất huyết IgM/IgG được xác định bằng phân tích western blot, CareUSTMDengue IgM/IgG phát hiện được 155 mẫu âm tính, đưa ra độ nhạy là 96.3%.

  CareUSTM Dengue IgM/IgG
Dương tính Âm tính
Tham khảo: Western blot Dương tính 169 165 4
Âm tính 161 6 155
Tổng cộng 330 171 159

Phản ứng chéo:

careUS ™ Dengue IgM/IgG không phản ứng với các mẫu virus sau hoặc các kháng nguyên của muỗi sinh bệnh: West Nile virus, Cúm A Hongkong (H1N1),  Cúm B (Jiangsu strain), Plasmodium Falciparum, và Plasmodium vivax.

Quy trình xét nghiệm:

  1. Lấy khay xét nghiệm ra khỏi túi nhôm và sử dụng ngay.
  2. Đặt khay xét nghiệm lên bề mặt phẳng và sạch. Thêm 10μl huyết thanh hoặc huyết tương hoặc 20μl vào khoang mẫu của khay xét nghiệm bằng pipet mao quản dùng một lần rồi thêm đủ 1 giọt (35μl) dung dịch đệm lên khoang mẫu của khay và tính thời gian.
  3. Kết quả phải được đọc tại thời gian 15-20 phút.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hơn 169 mẫu dương tính với sốt xuất huyết IgM/IgG được xác định bằng phân tích western blot, CareUSTMDengue IgM/IgG phát hiện được 165 mẫu dương tính, đưa ra độ nhạy là 97.6%.

Hơn 161 mẫu âm tính với sốt xuất huyết IgM/IgG được xác định bằng phân tích western blot, CareUSTMDengue IgM/IgG phát hiện được 155 mẫu âm tính, đưa ra độ nhạy là 96.3%.

  CareUSTM Dengue IgM/IgG
Dương tính Âm tính
Tham khảo: Western blot Dương tính 169 165 4
Âm tính 161 6 155
Tổng cộng 330 171 159

Test Nhanh Sốt Xuất Huyết IgM IgG

Danh mục: Test nhanh
Hãng sản xuất: WELLS BIO
Chứng chỉ chất lượng: ISO, GMP

- File hướng dẫn sử dụng & lắp đặt sản phẩm
- File catalogue sản phẩm

Giá: liên hệ

 

Liên hệ đặt hàng
Danh mục:

1. CHI TIẾT SẢN PHẨM 

Tóm lược

Sốt Dengue (DF) hoặc sốt xuất huyết dengue (DHF) là bệnh chính của vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Theo thông tin của WHO, 2.5 tỷ người, 2/5 dân số thế giới, đang có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết. DF và DHF gây ra bởi một trong bốn loại virus sốt xuất huyết khác biệt có liên quan chặt chẽ  DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4 thuộc chi Flavivirus. Bốn dạng huyết thanh virus sốt xuất huyết khác nhau được lây truyền qua đường muỗi đốt, đặc biệt là từ loài Aedes aegypti hoặc Aedes albopictus. Nhiễm virus sốt xuất huyết tạo ra một phổ bệnh lâm sàng khác nhau, từ một hội chứng virus không đặc hiệu đến bệnh xuất huyết nặng và gây tử vong.

careUS™ Dengue IgM/IgG phát hiện kháng thể (IgM và/hoặc IgG) của các virus sốt xuất huyết có trong mẫu vật. Kháng sốt xuất huyết IgM/IgG trong mẫu vật phản ứng với kháng nguyên của virus sốt xuất huyết tái tổ hợp đã tiếp hợp với phần tử vàng và kháng thể chống IgM của người hoặc kháng thể chống IgG của người được giữ cố định trên màng.

Đặc điểm hoạt động:

Độ nhạy và độ đặc hiệu

Hơn 169 mẫu dương tính với sốt xuất huyết IgM/IgG được xác định bằng phân tích western blot, CareUSTMDengue IgM/IgG phát hiện được 165 mẫu dương tính, đưa ra độ nhạy là 97.6%.

Hơn 161 mẫu âm tính với sốt xuất huyết IgM/IgG được xác định bằng phân tích western blot, CareUSTMDengue IgM/IgG phát hiện được 155 mẫu âm tính, đưa ra độ nhạy là 96.3%.

  CareUSTM Dengue IgM/IgG
Dương tính Âm tính
Tham khảo: Western blot Dương tính 169 165 4
Âm tính 161 6 155
Tổng cộng 330 171 159

Phản ứng chéo:

careUS ™ Dengue IgM/IgG không phản ứng với các mẫu virus sau hoặc các kháng nguyên của muỗi sinh bệnh: West Nile virus, Cúm A Hongkong (H1N1),  Cúm B (Jiangsu strain), Plasmodium Falciparum, và Plasmodium vivax.

Quy trình xét nghiệm:

  1. Lấy khay xét nghiệm ra khỏi túi nhôm và sử dụng ngay.
  2. Đặt khay xét nghiệm lên bề mặt phẳng và sạch. Thêm 10μl huyết thanh hoặc huyết tương hoặc 20μl vào khoang mẫu của khay xét nghiệm bằng pipet mao quản dùng một lần rồi thêm đủ 1 giọt (35μl) dung dịch đệm lên khoang mẫu của khay và tính thời gian.
  3. Kết quả phải được đọc tại thời gian 15-20 phút.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hơn 169 mẫu dương tính với sốt xuất huyết IgM/IgG được xác định bằng phân tích western blot, CareUSTMDengue IgM/IgG phát hiện được 165 mẫu dương tính, đưa ra độ nhạy là 97.6%.

Hơn 161 mẫu âm tính với sốt xuất huyết IgM/IgG được xác định bằng phân tích western blot, CareUSTMDengue IgM/IgG phát hiện được 155 mẫu âm tính, đưa ra độ nhạy là 96.3%.

  CareUSTM Dengue IgM/IgG
Dương tính Âm tính
Tham khảo: Western blot Dương tính 169 165 4
Âm tính 161 6 155
Tổng cộng 330 171 159