MIỄN DỊCH

MIỄN DỊCH
MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG MAGLUMI 1000 (Mã SP:...
MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH MAGLUMI 1000Tốc độ 120 xét nghiệm/giờ, 25 vị trí hóa chất và sau 17 phút...
Liên hệ
MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG MAGLUMI 4000 (Mã SP:...
MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN MAGLUMI 4000TỐC ĐỘ 280 XÉT NGHIỆM/GIỜ, SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MIỄN...
Liên hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large