0942 754 699

English

Máy xét nghiệm tinh trùng Qiwk Check Gold

Danh mục : Máy xét nghiệm

Hãng sản xuất : M.E.S

Chứng chỉ chất lượng : chứng chỉ

SQA-V Gold là một thiết bị y khoa thực hiện một đánh giá định lượng đầy đủ chất lượng tinh dịch và các thông số tinh dịch trong vòngchưa đầy 2 phút. Thiết bị phân tích hiệu suất cao này kết hợp công nghệ trong electro-optics, thuật toán máy tính và hiển vi video để cung cấp một cách nhanh chóng và chính xác và phân tích chính xác tinh dịch tự động.

Tính năng

 • Chạy mẫu tươi, mẫu đông lạnh, mẫu đã rửa và sau thắt ống dẫn tinh.
 • Testing capillary sử dụng một lần
 • Tùy chọn giao diện LIS để truyền dữ liệu
 • PC tương thích với chức năng xuất hàm số
 • Phần mềm V-Sperm™ Gold bao gồm
 • FDA và QC: Tự kiểm tra, tự đo đạc. Chạy hạt Latex hoặc ổn định tinh trùng
 • Hệ thống Visualization (x300 & x500)

Kết quả xét nghiệm tự động

 • Nồng độ tinh trùng
 • % tinh trùng di động được nhấn mạnh như tổng số tinh trùng và a, b, c và d
 • Di chuyển tiến tới nhanh (a)
 • Di chuyển tiến tới chậm (b)
 • Di chuyển không tiến tới (c)
 • Không di chuyển (d)
 • % Hình thái học bình thường
 • Nồng độ tinh trùng di động
 • Nồng độ tinh trùng di động tiến tới
 • Nồng độ tinh trùng có chức năng
 • Tốc độ tiến tới trung bình
 • Chỉ số tinh trùng di động

Xem Catalog

Khoảng đo năng động của SQA-V

Phạm vi giới hạn của SQA-V

SAMPLE

SPERM CONC.

MSC

Motility

FRESH

2-400 or < 2 M/ml

0.2-400 or <0.2 M/ml

0-100%

WASHED

2-200 or < 2 M/ml

0.2-200 or <0.2 M/ml

0-100%

FROZEN

Not reported

0.2-200 or <0.2 M/ml

Not reported

POSTVASECTOMY

Manual Input

0-30 Sperm/Scan

No