0942 754 699

English

Holder - Giá tháo dỡ kim nhanh

Danh mục : Vật tư tiêu hao

Hãng sản xuất : O.E.M

Chứng chỉ chất lượng :

Holder - Giá tháo dỡ kim nhanh: Là dụng cụ sạch, dùng để kết nối với các loại kim chân không (VD: kim bướm chân không, kim hai đầu) và kết nối với các loại ống nghiệm chân không trong quá trình lấy máu tĩnh mạch

Holder - Giá tháo dỡ kim nhanh: Là dụng cụ sạch, dùng để kết nối với các loại kim chân không (VD: kim bướm chân không, kim hai đầu) và kết nối với các loại ống nghiệm chân không trong quá trình lấy máu tĩnh mạch