0942 754 699

English

Máy định danh vi khuẩn HP C13 HGIR-Force 500

Danh mục : Máy xét nghiệm

Hãng sản xuất : Beijing Richen-Force Science & Technology Co., Ltd

Chứng chỉ chất lượng :

- Đặc tính sản phẩm: 

+ Có 4 cổng phân tích, đọc được cho 2 bệnh nhân cùng lúc.

+ Màn hình cảm ứng, hệ điều hành Window

+ Độ chính xác cao, độ tin cậy cao

+ Thời gian thử ít hơn 3 phút

+ SFDA phê duyệt, chứng chỉ CE

Xem thêm tài liệu C13

 Màn hình cảm ứng, hệ thống Windows.

Độ chính xác cao, độ tin cậy cao.

Dễ sử dụng. Thử nghiệm thời gian ít hơn 3 phút