0942 754 699

English

XÉT NGHIỆM HbA1c NẾU SỬ DỤNG CÁC CHỐNG ĐÔNG KHÁC EDTA THÌ KẾT QUẢ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

HbA1C là một chỉ số để đánh giá đường máu trung bình trong khoảng 3 tháng. HbA1c được hình thành khi glucose trong máu liên kết với hemoglobin trong hồng cầu, nồng độ glucose máu cao thì cũng đồng thời liên kết nhiều hơn với hemoglobin. HbA1C hữu ích để theo dõi kiểm soát đường huyết ở người đã được chẩn đoán đái tháo đường, đồng thời đây cũng là xét nghiệm dùng để chẩn đoán bệnh đái tháo đường ở một người.

 
 

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất cung cấp hóa chất xét nghiệm HbA1C, bệnh phẩm dùng để thực hiện xét nghiệm đó là máu tĩnh mạch chống đông EDTA.

 

 

Một câu hỏi đặt ra là, vậy nếu dùng các chất chống đông phổ biến khác như heparin, citrate, flouride, thì kết quả định lượng HbA1C có thay đổi không?

 

Để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin được trích dẫn 2 nghiên cứu của Maneesh Mailankot và Sharma, nghiên cứu "Tác động của các chất chống đông (EDTA, Heparin, Citrate, Fluoride) lên xét nghiệm HbA1C". Mục đích của 2 nghiên cứu này là xem, liệu kết quả xét nghiệm HbA1C có thay đổi không, khi lấy vào các ống chống đông khác nhau.

 

Nghiên cứu như sau: Chọn ra 2 đối tượng KHÔNG TIỂU ĐƯỜNG và BỊ TIỂU ĐƯỜNG, lấy máu tĩnh mạch chia vào 4 ống EDTA, Heparin, Citrate, Fluoride. Thực hiện xét nghiệm HbA1C theo nguyên lý sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) trong cùng điều kiện trong 7 ngày liên tiếp, ống máu được bảo quản ở 4 độ C.

 
Kết quả của cả 2 nghiên cứu cho thấy: "KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT ĐÁNG KỂ kết quả xét nghiệm HbA1C ở các ống chống đông khác nhau thuộc cả 2 đối tượng BỊ TIỂU ĐƯỜNG và KHÔNG TIỂU ĐƯỜNG".
 

Qua đó cho thấy, mặc dù các hãng hóa chất đều khuyến nghị dùng EDTA làm chất chống đông sử dụng cho xét nghiệm HbA1C, nhưng với các mẫu sử dụng chất chống đông khác, kết quả xét nghiệm cũng không sai biệt. Điều này rất quan trọng đối với bệnh nhân, giúp giảm thiểu lượng máu cần lấy, cũng như tiết kiệm cho phòng xét nghiệm.

 

Nguồn: Nguyễn Văn Công

TIN CÙNG DANH MỤC