0942 754 699

Việt Nam

5 loại ống nghiệm phổ biến có tác dụng và thành phần thế nào?

Ống nghiệm là một trong những dụng cụ thường đường dùng trong ngành xét nghiệm tuy nhiên chưa phải ai cũng biết phân biệt và hiểu công dụng của các loại ống nghiệm phổ biến

NEWS RELATED