0942 754 699

Việt Nam

Các giai đoạn sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết có thể diễn biến phức tạp đầy đủ theo các giai đoạn sau hoặc ít hơn. Chúng ta cần trang bị kiến thức căn bản về triệu chứng, các giai đoạn diễn biến của bệnh sốt xuất huyết, để có thể phân biệt, theo dõi, hợp tác điều trị.

NEWS RELATED