0942 754 699

Việt Nam

XÉT NGHIỆM HbA1c NẾU SỬ DỤNG CÁC CHỐNG ĐÔNG KHÁC EDTA THÌ KẾT QUẢ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

XÉT NGHIỆM HbA1c NẾU SỬ DỤNG CÁC CHỐNG ĐÔNG KHÁC EDTA THÌ KẾT QUẢ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

NEWS RELATED