0942 754 699

Việt Nam

CƠ CHẾ CHỐNG ĐÔNG CỦA ỐNG EDTA LÀ GÌ?

Theo Hội đồng quốc tế về tiêu chuẩn hoá Huyết học (ICSH - International Council for Standardization in Hematology) và Viện tiêu chuẩn lâm sàng phòng xét nghiệm (CLSI-Clinical and laboratory standard Insitute) đề nghị: EDTA là chất chống đông máu được lựa chọn cho việc đếm tế bào máu và định dạng/kích cỡ tế bào. Bởi vì EDTA ít làm biến dạng co rút hồng cầu và ít làm tăng thể tích tế bào ở tư thế dựng đứng.

NEWS RELATED